Despre noi

Misiune. Viziune. Obiective.

DESPRE NOI

Centrul de Resurse pentru Eficiență Energetică și Schimbări Climatice este o organizație non-profit, înființată în 2014 la Cluj-Napoca ca răspuns la nevoia de integrare a soluțiilor tehnice și economice dedicate reducerii consumului de energie și adaptării la schimbările climatice.

Evoluția și dinamica pieței globale de energie și efectele produse de aceasta în calitatea mediului înconjurător converg înspre o intensificare a obiectivelor de reducere a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, atât la nivelul noilor cerințe legale cât și ca acțiuni voluntare la nivelul sectorului privat.

Însă piața de eficiență energetică din România, deși dinamică, nu reușește să maximizeze soluțiile tehnice în proiecte integrate, având ca urmare reducerea potențialului de economisire energetică.

Tocmai aici intervine conceptul CREESC, care urmărește să cultive și să faciliteze dialogul între actorii pieței de eficiență energetică și să ofere o bază de resurse cu privire la evoluția politicilor publice, a inovațiilor tehnologice și a oportunităților de cercetare, colaborare și finanțare din acest sector.

Misiune

Misiunea noastră este de a contribui activ la atingerea țintelor și obiectivelor locale și naționale de reducere a consumului de energie și a efectelor schimbărilor climatice.

Viziune

O dezvoltare armonioasă a activității economice în relația ei cu mediul înconjurător prin promovarea și implementarea de soluții inovative și adaptate contextului actual. Dorim ca sectorul de eficiență energetică din România să se dezvolte pe baza unor principii solide și sustenabile, prin colaborarea activă dintre sectorul public, companii private și centre de cercetare. Platforma CREESC facilitează acest demers prin oferirea de servicii integrate care să garanteze performanța energetică a investițiilor.

Obiectivele noastre sunt:

  • Facilitarea dialogului și a colaborării între sectorul public, experți, companii private și institute de cercetare.
  • Dezvoltarea de parteneriate între furnizorii de servicii de construcții, instalații, experți în eficiență energetică și companii din domeniul serviciilor financiare, legale și administrative.
  • Promovarea de proiecte pilot inovative în clădiri publice, iluminat public și industrie, pentru atragerea interesului autorităților și a finanțatorilor din piața de eficiență energetică.
  • Dezvoltarea unei baze de resurse de informare și consultare privind evoluția tehnologiilor și a investițiilor în eficiență energetică.
  • Oferirea de asistență tehnică autorităților publice, prin dezvoltarea de strategii de eficientizare și prioritizare a portofoliilor de investiție.
  • Identificarea surselor de finanțare, promovarea instrumentelor de piață, identificarea instrumentelor financiare inovative.
  • Participarea în proiecte naționale și internaționale de cercetare și colaborare cu organizații asemănatoare pentru consolidarea și extinderea ariilor de expertiză.

ECHIPA

COMPANII MEMBRE

ENERGO ESCO
Servicii de eficiență energetică în domeniul electro-energetic

GREEN PARTNERS
Politici de mediu / Managementul deșeurilor

LOISIR CONSULTING
Consultanță / Business development

ATELIER RVD
Proiecte de arhitectură, urbanism şi amenajări de spaţii publice

MODERN BAU
Proiectarea și execuția lucrărilor de construcții și instalații

PLANWERK
Proiecte de arhitectură, urbanism şi amenajări de spaţii publice

SECPRAL PRO INSTALAȚII
Furnizor material instalații / Asistență Service

SERVELECT
Servicii și soluții de eficiență energetică

Save

Save

Save

Save

Save

ECHIPA DE EXPERȚI

Eugen Pănescu arhitect urbanist

Andrei Ceclan manager energetic

Sorin Hanja specialist în inginerie electrotehnică

Erika Hristea inginer chimist

Laszlo Fina inginer mașini și echipamente termice

Andreea Baias specialist eficiență energetică

Mircea Prunean inginer economist

Reka Soos economist de mediu

Flaviu Pop inginer economist

Ciprian Comșulea economist

Rareș Drăgan arhitect urbanist

Claudiu Boca inginer electrotehnist

Mihai Pop specialist iluminat

CONSILIUL DIRECTOR

Președinte
Ciprian Comșulea

Vicepreședinţi
Claudiu Boca
Sorin Hanja

Director Executiv
Reka Soos

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

PARTENERI

SMART INNOVATION NORWAY

Înființată la Halden în 2003, Smart Innovation Norway reprezintă un jucător cheie al inovației în domeniile Smart Energy, Smart Cities and Digitisation. Clusterul este compus din cinci zone de afaceri, și anume: Piețele Energetice Inteligente NCE, Incubatorul Inteligent, Design & Vizualizare, Cercetare & Inovare și Orașe & Comunități Inteligente. Interacțiunea dintre domeniile de afaceri se dezvoltă prin Platforma de Inovare Smart Innovation Norway, un concept ce asigură o interacțiune interdisciplinară și simultană, care creează eficiență, noi valori, creștere economică și impact social. În ultimii ani, Smart Innovation Norway a devenit, de asemenea, o companie orientata în domeniul R&I, participand în proiectele prestigioase Horizon 2020.

INVESTOR CONFIDENCE PROJECT

Investor Confidence Project (ICP)  definește o foaie de parcurs clară pentru oportunitatea de renovare și modernizare la o eficiență energetică sigură, pentru investitori. Cu o serie de protocoale comerciale și multifamiliale de performanță energetică, ICP reduce costurile tranzacționale prin concentrarea standardelor și a practicilor existente, într-un proces consistent și transparent ce promovează piețele eficiente, prin creșterea încrederii în eficiența energetică, ca o resursă a cererii.

DENEFF

DENEFF (Inițiativa Germană de afaceri privind Eficiența Energetică) reunește companiile de prim rang în domeniul eficienței energetice pentru a-și reprezenta în mod colectiv interesele politice pentru o reglementare eficientă și ambițioasă în domeniul eficienței energetice în Germania. DENEFF își dezvoltă activitățile politice, concentrându-se pe eficiența energetică în sectorul clădirilor, precum și pe procesele industriale.

TRANSYLVANIA EVOLUTION

Transylvania Evolution reprezintă o inițiativă privată dedicată creșterii și alinierii partenerilor de afaceri, oferind soluții adaptate investitorilor locali și străini pentru o consolidare și dezvoltare coerentă, pe termen lung, a orașului Cluj-Napoca și a regiunii Transilvania.