ELABORAREA CERINȚELOR TEHNICE PENTRU CONTRACTAREA DE SERVICII DE REABILITARE TERMICĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE

CREESC a susținut diferiți actori publici în definirea cerințelor tehnice pentru contractarea de lucrări și servicii în domeniul eficienței energetice.
Echipa de experți a organizației a pus accent pe integrarea soluțiilor tehnice astfel încât procentul de economisire să fie maximizat.