AMPLIFICAREA TRANSFERULUI DE METODE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN CLUSTERELE ENERGETICE DIN NORVEGIA ÎN ROMÂNIA- EMPOWER EFFICIENCY

CREESC, împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Biroul de Eficiență Energetică și Iluminat Public, din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, au implementat un proiect finanțat prin Fondul pentru Relații Bilaterale programul RO 05 Eficiență energetică (Granturi SEE), “Amplificarea transferului de metode de cercetare și dezvoltare în clusterele energetice din Norvegia în România- EmPower Efficiency”.

Principalul obiectiv al proiectului a fost stabilirea unei baze de cooperare între entitățile enumerate mai sus si Smart Innovation Norway. Mai mult decât atât, proiectul a intenționat să atingă următoarele obiective:
– Transfer de cunoștiințe cu privire la metodele de cercetare și dezvoltare, în ecologizarea și digitalizarea industriei, bazate pe bune practici norvegiene
– Înțelegerea modelelor de cooperare dintre entitățile private și municipalități în elaborarea strategiilor și a planurilor pentru orașe verzi, în Norvegia
– Stabilirea viitoarelor oportunități de colaborare între entitățile implicate

Prima parte a proiectului a constat într-o vizită de trei zile în Norvegia, unde cinci reprezentanți din România au vizitat sediul Smart Innovation Norway din Halden. În plus, au vizitat partenerul de cluster Fredrikstad Energi al Smart Innovation Norway și site-ul pilot al SIN la Hvaler. Au participat la întâlniri cu reprezentanții Colegiului Universitar Østfold din Fredrikstad și Innovasjon Norge (Innovation Norway) din Oslo.

A doua etapă a proiectului de colaborare s-a referit la participarea reprezentanților tuturor entităților implicate la Nordic Edge Expo 2017 din Stavanger, o conferință de o importanță majoră, a căror principale subiecte au fost orașe inteligente, case inteligente și afaceri inteligente. CREESC a beneficiat de o activitate de cunoaștere a entităților participante și a avut întâlniri individuale cu Innovation Norway, Institutul Norstal și Consiliul Regal din Norvegia.

În faza a treia și finală, doi reprezentanți ai Smart Innovation Norway vor veni în România la sfârșitul lunii octombrie. În plus, va exista un atelier de lucru pentru reprezentanții comunităților locale, care vizează diseminarea informațiilor despre acțiunile și soluțiile disponibile pentru creșterea eficienței energetice la nivel local.