• IMPACTUL MAJOR AL ACȚIUNILOR CREESC

  Sustenabilitatea comunităților și afacerilor

  IMPACTUL MAJOR AL ACȚIUNILOR CREESC: creșterea performanței energetice; dezvoltarea de soluții inovative; accelerarea utilizării soluțiilor de energie verde; sustenabilitatea comunităților și afacerilor

Serviciile noastre

Cercetare

 • Dezvoltarea de proiecte de cercetare la nivelul comunității locale cu privire la aplicarea standardelor de confort în cladiri publice și iluminat public, pattern-uri de consum, psihologia utilizatorului de clădiri publice, aspecte comportamentale, etc.
 • Dezvoltarea sistemelor inovative de monitorizare a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul infrastructurii urbane.
 • Implicarea în dezvoltarea strategiilor de tip smart cities pentru comunități urbane.
Conștientizare
 • Campanii publice cu rol de îmbunătățire a comportamentului utilizatorilor clădirilor.
 • Introducerea indicatorilor de eficiență energetică în cadrul finanțării de activități non-guvernamentale din foduri publice locale.
 • Dezvoltarea de studii cu privire la impactul activităților culturale asupra consumului de energie.
 • Eficiență energetică în cadrul programelor de construcții locuințe sociale.