Servicii

 • IMPACTUL MAJOR AL ACȚIUNILOR CREESC

  Creșterea performanței energetice

  IMPACTUL MAJOR AL ACȚIUNILOR CREESC: creșterea performanței energetice; dezvoltarea de soluții inovative; accelerarea utilizării soluțiilor de energie verde; sustenabilitatea comunităților și afacerilor

 • IMPACTUL MAJOR AL ACȚIUNILOR CREESC

  Dezvoltarea de soluții inovative

  IMPACTUL MAJOR AL ACȚIUNILOR CREESC: creșterea performanței energetice; dezvoltarea de soluții inovative; accelerarea utilizării soluțiilor de energie verde; sustenabilitatea comunităților și afacerilor

 • IMPACTUL MAJOR AL ACȚIUNILOR CREESC

  Accelerarea utilizării soluțiilor de energie verde

  IMPACTUL MAJOR AL ACȚIUNILOR CREESC: creșterea performanței energetice; dezvoltarea de soluții inovative; accelerarea utilizării soluțiilor de energie verde; sustenabilitatea comunităților și afacerilor

 • IMPACTUL MAJOR AL ACȚIUNILOR CREESC

  Sustenabilitatea comunităților și afacerilor

  IMPACTUL MAJOR AL ACȚIUNILOR CREESC: creșterea performanței energetice; dezvoltarea de soluții inovative; accelerarea utilizării soluțiilor de energie verde; sustenabilitatea comunităților și afacerilor

Serviciile noastre

Asistență tehnică pentru autorități publice locale și alte entități publice (universități, companii de stat, autorități centrale cu reprezentare în teritoriu, etc.):

 • Dezvoltarea de baze de date cu profilul energetic al clădirilor publice aflate în administrarea autorităților publice și prioritizarea planurilor de investiții în conformitate cu potențialul de economisire.
 • Definirea de politici și planuri locale de eficientizare energetică a infrastructurii publice (clădiri, iluminat, termoficare).
 • Sprijin în elaborarea documentației de atribuire și a contractelor care au ca obiectiv eficientizarea energetică.
 • Dezvoltarea sau contractarea și implementarea unor sisteme de monitorizare a consumului de energie în cadrul infrastructurii publice.
 • Servicii integrate de facilitare pentru autorități cu următoarele componente: diagnoză, audit, concepere caiet de sarcini, evaluare SF, indicatori impuși antreprenorului (ex. valori maximale pentru standarde de confort inpuse de legislație).
 • Monitorizarea consumului de energie si a economiilor de energie în vederea stabilirii gradului de atingere a indicatorilor de proiect sau contractului de performanță energetică (CPE).
 • Servicii de consiliere fonduri structurale (analiză tehnico-economică, elaborarea și depunerea aplicației, suport în implementare, evaluare și monitorizare) pentru axele de eficientizare clădiri publice, clădiri rezidențiale și iluminat public.
 • Dezvoltare și implementare de proiecte de eficientizare a infrastructurii de iluminat public.
 •    Asistență tehnică orizontală pentru implementarea axelor de eficiență energetică (public, rezidențial, iluminat) la nivelul MDRAP, Autorității de Management și Organismelor Intermediare:
 • Stadardizarea auditelor energetice solicitate, a studiilor de fezabilitate și a analizelor de cost-beneficiu necesare acceptării cererilor de finanțare.
 • Dezvoltarea unui sistem național de culegere date energetice la nivelul clădirilor publice.
 • Elaborarea unor standarde de monitorizare și verificare a lucrărilor de eficiență energetică care să permită ajustarea valorilor de referință în baza condițiilor climatice, comportamentale, etc.
 • Dezvoltarea standardelor de cost pentru investiții în eficiență energetică în clădiri publice și iluminat stradal.
 • Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme și instrumente financiare care pot fi finanțate din fondurile de coeziune (scheme de garantare, fond de forfetare, fond de împrumut subvenționat).
 • Sprijinirea Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) în procesul de evaluare și monitorizare a implementării proiectelor de EE.
  • Sesiuni și programe de instruire pe aspecte de eficiență energetică pentru personalul tehnic din cadrul autorităților publice sau pentru sectorul privat (tehnologii inovative, sisteme de monitorizare și targeting a consumurilor energetice, sisteme de măsurare și verificare a economiilor de energie, dezvoltarea de baze de date, etc.).
  • Promovarea oportunităților de finanțare prin fonduri structurale, cofinanțări nerambursabile, contracte de performanță energetică și alte scheme de finanțare disponibile.
  • Sesiuni de instruire pentru responsabilii cu sistemele energetice din clădiri.
  • Workshop-uri de diseminare a informațiilor legate de tehnologii, finanțare, proiecte de succes cu participarea instituțiilor publice și a sectorului privat.
  • Vizite asistate în cadrul proiectelor de succes din sectorul public și privat care pot fi ulterior replicate.

  • Dezvoltarea de broșuri, materiale informative, ghiduri de bune practici în elaborarea și implementarea de proiecte de eficiență energetică.
  • Studii de caz legate de produse de succes, inclusiv tehnologii, surse regenerabile, inovații, finanțare alternativă, etc.
  • Identificarea și stabilirea parteneriatelor cu asociații similare din Europa, cu potențial de cooptare / formare parteneriate în diverse proiecte la nivel european.

  Dezvoltarea platformelor de integrare a serviciilor de eficiență energetică

  • Elaborarea unei baze de date cu expertize variate în domeniul eficienței energetice: constructori, ingineri, regenerabile, auditori, bancheri pentru a forma consorții pentru servicii integrate de eficiență energetică și finanțare.
  • Orgnizarea de întâlniri și seminarii cu sectorul privat care prestează servicii în domeniul eficienței energetice.
  Serivicii de consultanță și instruire sectorul bancar
  • Sprijinirea băncilor în dezvoltarea de servicii financiare pentru eficiență energetică.
  • Sprijinirea BERD și a altor donori în dezvoltarea de servicii de finanțare dedicată pentru proiectele de EE.
  • Sesiuni de instruire a sectorului bancar pentru dezvoltarea și evaluarea finanțărilor sectoruui privat.
  Servicii de consultanță în sectorul privat
  • Servicii de antreprenoriat general sau consultanță în faza de investiție și operare.
  • Asistarea companiilor private în accesarea fondurilor alocate eficientizării energetice a proceselor de producție (Norway Grants, EU, RoSeff).

  Cercetare

  • Dezvoltarea de proiecte de cercetare la nivelul comunității locale cu privire la aplicarea standardelor de confort în cladiri publice și iluminat public, pattern-uri de consum, psihologia utilizatorului de clădiri publice, aspecte comportamentale, etc.
  • Dezvoltarea sistemelor inovative de monitorizare a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul infrastructurii urbane.
  • Implicarea în dezvoltarea strategiilor de tip smart cities pentru comunități urbane.
  Conștientizare
  • Campanii publice cu rol de îmbunătățire a comportamentului utilizatorilor clădirilor.
  • Introducerea indicatorilor de eficiență energetică în cadrul finanțării de activități non-guvernamentale din foduri publice locale.
  • Dezvoltarea de studii cu privire la impactul activităților culturale asupra consumului de energie.
  • Eficiență energetică în cadrul programelor de construcții locuințe sociale.